A few weeks ago I installed pfSense 2.5.2 on a kettop Mi4005L Mini PC. This Mini PC uses an Aptio…